vous êtes : accueil > > Outils > Nous connaître> Chine > Geography and landscape

Nous connaître |

Imprimer l'articleEnvoyer à un ami

NOUS CONNAÎTRE - CHINE

GEOGRAPHY AND LANDSCAPE

Twenty two (22) provinces, five (5) autonomous regions, one (1) administrative town (Hong Kong).

A total surface of about 9.600.000 square km.

Twenty percent (20%) of the surface is occupied by forest (13% in 1990).

The total inhabitants is around 1.338.000.

About 200 languages.


                    The Forbidden City and the Great Wall


 

 .China

Surface - Population - Capital

Région autonome Ouigoure du Xinjiang

1 646 000

19 Mi

Ouroumtsi

Gansu

530 000

26 Mi

Lanzhou

Région autonome de Mongolie intérieure

1 565 000

24 Mi

Houhehot

Heilongjiang

460 000

37 Mi

Harbin

 

 

Qinghai

720 000

5 Mi

Xining

Pékin  - Tianjin

13 Mi10 Mi

Liaoning

140 000

42 Mi

Shenyang

Jilin

180 000

27 Mi

Changchun

 

Région autonome Hui du Ningxia

170 000

6 Mi

Yinchuan

Shaanxi

200 000

36 Mi

Xi’an

Shanxi

156 000

33 Mi

Taiyuan

Hebei

180 000

67 Mi

Shijiazhuang

Région autonome du Tibet

1 220 000

3 Mi

Lhassa

Sichuan

570 000

83 Mi

Chengdu

Henan

167 000

93 Mi

Zhengzhou

Shandong

150 000

91 Mi

Jinan

 

 

 

Hubei

180 000

60 Mi

Wuhan

Jiangsu

100 000

74 Mi

Nankin

 

 

Chongqing

82 000

30 Mi

 

Anhui

140 000

60 Mi

Hefei

Shanghai

6 000

16 Mi

 

Guizhou

170 000

35 Mi

Guiyang

Hunan

210 000

64 Mi

Changsha

Jiangxi

160 000

40 Mi

Nanchang

Zhejiang

100 000

47 Mi

Hangzhou

 

Yunan

436 000

43 Mi

Kunming

Région autonome du Guangxi

230 000

45 Mi

Nanning

Guangdong

176 000

86 Mi

Canton

Fujian

120 000

35 Mi

Fuzhou

 

Macao

15

0,5 Mi

Hong Kong

1 000

7 MI

 

 

 

Hainan

34 000

8 Mi

Haikou