vous êtes : accueil > > Outils > Nous connaître> Hrvatska (Croatia) > Croatian country

Nous connaître |

Imprimer l'articleEnvoyer à un ami

NOUS CONNAÎTRE - HRVATSKA (CROATIA)

CROATIAN COUNTRY

Mala zemlja, duga povijest, centralni položaj, strateška platforma i mjesto susreta.

Small country, long history, central position, strategic platform and meeting point.

Hrvatska se prostire na približno 56.000 km2 i ima dugacku obalu na Jadranskom moru (dugu gotovo 5.000 km). Ima nešto više od 4,5 milijuna stanovnika, s velikim udjelom stanovništva mladeg od 25 godina.

Glavni grad Hrvatske je Zagreb s više od 800.000 stanovnika, dok je sljedeci po velicini grad Split s gotovo 400.000 stanovnika. Sva ostala regionalna središta imaju manje od 200.000 stanovnika (Rijeka, Osijek, Karlovac, Dubrovnik…).

Ravnomjerna naseljenost stanovništva.

 

Croatia surface is about 56.000 km2 with a long coast on the Adriatic Sea (nearly 5.000 km long). Its total population is slightly over 4.5 millions with a large proportion of under 25 years old.

The capital is Zagreb with over 800.000 inhabitants and the next city by its size, Split, has nearly 400.000 inhabitants. All other regional cities are under 200.000 inhabitants (Rijeka, Osijek, Karlovac, Dubrovnik…).

A population equally dispersed over land.

 

Slavonija na istoku, kao i središnja Hrvatska, poljoprivredni su krajevi s mnogo rijeka i nizina te bogatim tlom pogodnim za plantaže i farme. U Slavoniji se uzgajaju brojne poljoprivredne kulture, s naglaskom na pšenicu i kukuruz. Poljoprivreda uz obalu koncentrirana je na uzgoj voca (agruma), vinove loze, maslina te proizvodnju mineralne vode.

Poljoprivreda bliska prirodi, uz podršku tradicionalnih metoda uzgoja. 

 

The inland, Slavony on the east, and Krajina in the center is a highly agricultural region with plenty of rivers, flat lands and rich earth for plantations and farms. Slavony has a diversified production with intensive culture for wheat and corn. On the Coast, agricultural production is concentrated on fruits (citrus), vine, olive and mineral water.

Agriculture near from nature and with a strong traditional know how.

 

Tradicionalne industrije su kemijska industrija, strojarstvo, metalurgija te brodogradnja. Vecina industrije smještena je u središnjem dijelu zemlje te na obali. Nedavna izgradnja naftovodnih terminala za uvoz nafte s Istoka dovela je do razvoja petrokemijske industrije i proizvodnje naftnih preradevina. Ove industrije dobro su povezane s razlicitim fakultetima, što im pomaže da lako zadrže visoku tehnicku razinu.

Snažna industrijska podrška u razlicitim podrucjima.

 

Traditional industries are chemical, mechanical, metallurgy and shipyard. Most of them are located in the center and on the coast. Recent installations of terminals oil pipeline coming from the East have developed petrochemicals and petrol transformation. These industries are well connected with the different universities, thus making it easy to maintain a high technical level.

Strong industrial back ground in different areas.

 

Turizam je od kljucne važnosti za hrvatsko gospodarstvo. Uslužne djelatnosti cine 75% BDP-a , dok na turizam otpada 17%. Hrvatsku godišnje posjeti više od 7 milijuna turista, vecinom tijekom ljetnih mjeseci. Infrastruktura turisticke ponude krece se od internacionalnih hotela s 5 zvjezdica na obali, sve do pansiona s nocenjem i doruckom u unutrašnjosti.

Snažan utjecaj hrvatskog turizma na strane zemlje.

 

Tourism is of the utmost importance for the Croatian economy. Services represent 75% of the PIB and Tourism 17%. There is over 7 millions of tourists coming every year, mainly during summer time. Tourist infrastructure goes from international 5 stars hotels on the coast to bed and breakfast inland

Strong impact on foreign countries from tourism.

Od 1979.  šest je hrvatskih lokaliteta dobilo od UNESCO-a status svjetske baštine (UNESCO svjetska baština):

 1. grad Šibenik i katedrala sv. Jakova
 2. stari grad Dubrovnik
 3. Eufrazijeva bazilika u Porecu
 4. srednjovjekovni stari grad Trogir
 5. nacionalni park Plitvicka jezera
 6. Dioklecijanova palaca u Splitu.

Gradovi poput Dubrovnika ili Pule, iako srednje velicine, medunarodno su poznati zahvaljujuci brojnim festivalima i kulturnim dogadanjima.

Bogata kulturna i umjetnicka dogadanja koja privlace medunarodnu publiku.

 

Since 1979, UNESCO has selected 6 places in Croatia that belong to the World Heritage (UNESCO World Heritage) :

 1. Sibenik and its cathedral
 2. The old town of Dubrovnik,
 3. Porec basilica,
 4. The medieval town of Trogir,
 5. The national park of Plitvice,
 6. The Diocletian palace of Split.

Places like Dubrovnik or Pula, despite their medium size, are internationally known for their Festivals and Cultural activities.

Intensive cultural and artistic activities with an international audience.

Hrvatska je 2005. zapocela pristupne pregovore za clanstvo u Europskoj uniji koje planira završiti do kraja 2012. godine.

 Središnji geografski položaj Hrvatske u Sredozemlju otvara nove mogucnosti poput:

 • prostornog uredenja obale,
 • upravljanja morskim resursima (ribarstvo, akvakultura)
 • pomorske logistike i medunarodne trgovine,
 • ostalo…

Since 2005, Croatia is in negotiation for joining European Union ant it is planning to enter the European Community by late 2012.

Its geographical position at the center of the Mediterranean sea is opening knew opportunities such as :

 • cost environmental planning,
 • sea natural resources management (fishery, aquaculture),
 • shipping logistic and international trading,
 • others…