vous êtes : accueil > > Outils > Nous connaître> Hrvatska (Croatia) > Kriteriji i poslovanje

Nous connaître |

Imprimer l'articleEnvoyer à un ami

NOUS CONNAÎTRE - HRVATSKA (CROATIA)

KRITERIJI I POSLOVANJE

Primarna uloga kriterija kvalitete jest utvrditi dimenzije proizvoda ili usluge koji su privlacni klijentima te na temelju tih kriterija ostvariti dobit!

Kako biste to i postigli nudimo vam uvid u povezanost vrijednosti kriterija kvalitete i ocekivanja klijenata. Ukratko, usko povezujemo svaki kriterij kvalitete s njegovom sposobnošcu ostvarivanja prihoda.

Zatim detaljno opisujemo proces doprinosa ostvarivanju prihoda, kao i ulogu sustava upravljanja kvalitetom u tom doprinosu.

Nakon toga opisujemo dvije glavne uloge procesa: evidentiranje troškova s jedne strane i ostvarivanje prihoda s druge.

Zatim opisujemo povezanost izmedju vrijednosti kvalitete i troškova loše kvalitete.

Na kraju uspostavljamo vezu izmedju kriterija kvalitete i referentnih vrijednosti.


Kriteriji kvalitete vezani uz vrijednost:

Potrošac je spreman platiti odredenu cijenu za kriterije kvalitete koje smatra korisnima. Na primjer, kupit ce "ekološki" proizvod u trgovini:

  • ako je uvjeren da je proizvod iz ekološkog uzgoja dobar za zdravlje
  • ako je proizvod doista ekološki uzgojen
  • ako cijena nije previsoka u odnosu na klasicne proizvode.

                    Vrijednost kriterija kvalitete mjeri se u cijeni koju su kupci spremni platiti za taj kriterij                   

Na taj nacin svaki kriterij kvalitete može biti "testiran" na tržištu te mu se može odrediti tržišna cijena. Navedena vrijednost može biti postotak prodajne cijene.

Kriteriji kvalitete i prodajna cijena (tablica 1) 

Ponuda

   Proizvodnja   

Pakiranje

   Maloprodaja    

   % cijene   

Proizvodnja

 

52

   Izvorni proizvod   

 

 

 

4

 

   Domaca proizvodnja    

 

 

6

 

 

   Informacije o potrošacima

 

8

Sustav upravljanja kvalitetom (SUK)

22

IT infrastruktura

8

   Ukupno

100

* navedeni iznosi ilustrativne su prirode


Kriteriji kvalitete i sustav upravljanja kvalitetom:

Kriterijima kvalitete treba kvalitetno upravljati. Kvalitetan pristup upravljanju kriterijima kvalitete može biti izravno integriran u praksu poslovanja ili se njime upravlja pomocu sustava upravljanja kvalitetom. U svakom slucaju, kriteriji kvalitete predstavljaju stavke s dodanom vrijednosti i donose prihode i dobit.    

                                       


Nekliko uvjeta za postizanje kvalitete procesa:

Kriteriji kvalitete koje korisnik dobiva zajedno s proizvodom (ili uslugom) izlazni su proizvod procesa. Dakle, iz doprinosa kriterija kvalitete prihodima može se utvrditi i koliki je doprinos procesa navedenim prihodima. Ovo je prvi uvjetu koji se odnosi na vrijednost procesa.

Medutim, proces objedinjuje sve troškove proizvodnje proizvoda (ili usluge). Zbrajanjem svih troškova svakog resursa korištenog u procesu dolazimo do ukupnog iznosa troškova izlaznog proizvoda. Ovo je drugi uvjet koji se odnosi na vrijednost procesa. 

Svaki kriterij kvalitete procjenjuje se na temelju dvaju iznosa:

  • prihoda i
  • troškova.


Vrijednost kvalitete i troškovi loše kvalitete:

Troškovi loše kvalitete opisani su u standardu X50-126. Moguce su cetiri domene troškova loše kvalitete:  

  1. troškovi unutarnjih propusta (nastaju kada je loš proizvod otkriven prije isporuke korisniku)
  2. troškovi vanjskih propusta (nastaju kada korisnik primi proizvod loše kvalitete uz mogucnost vracanja proizvoda proizvodacu)
  3. troškovi procjene (traženje pogrešaka)
  4. troškovi prevencije (traženje uzroka pogrešaka i eliminacija istih).

Ovi troškovi svedeni su na sigma razinu te je zatim gubitak prihoda izražen u postocima:

Troškovi loše kvalitete (tablica 2)

    Sigma razina    

    Dijelova na milijun   

  Troškovi loše kvalitete izraženi u % gubitaka prihoda 

3

66 807   

25 na 40 %

4

6 210   

15 na 25 %

5

    233    

5 na 15 %

6

3,4   

< 1 %

Ovdje je rijec o Six sigma referentnim vrijednostima za troškove kvalitete.

Ukratko, kvaliteta se procjenjuje pomocu razlicitih kriterija, dok su troškovi loše kvalitete dodatna mjera za dobivanje uvida u sve prednosti kvalitete.


Poveznica s referentnim vrijednostima kvalitete:

Kriteriji kvalitete uskladeni su s referentnom vrijednošcu kvalitete koja odražava ocekivanja tržišta u pogledu razine kvalitete. Na primjer, u tekstilnoj industriji Sigma razina 4 smatra se "dobrom kvalitetom" za kriterij pakiranja ili se npr. razina 4.8 smatra dobrom u proizvodnji konzervi za kriterij recikliranja.

Važno je biti na tržišnoj razini, ništa više ni manje od toga.

                    Vidi referentnu vrijednost kvalitete za razlicite sektore                   


 
Kontakt :

                              hrvatska.numeraladvance@gmail.com