vous ętes : accueil > > Outils > Nous connaître> Hrvatska (Croatia) > Lean Sigma implementation

Nous connaître |

Imprimer l'articleEnvoyer ŕ un ami

NOUS CONNAÎTRE - HRVATSKA (CROATIA)

LEAN SIGMA IMPLEMENTATION

NUMERAL ADVANCE je vodeca svjetska konzultantska tvrtka za Lean i Six Sigma metodologije za poboljšanje poslovanja velikih tvrtki (banaka, telekomunikacijskih tvrtki, tvrtki koje se bave nekretninama, tvrtki u svemirskoj industriji...) sa sjedištem u Parizu u Francuskoj. Vodecu poziciju duguje sudjelovanju u radnoj skupini Medjunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) koja ce izmedju 2010. i 2012. godine objaviti Lean i Six Sigma standarde.


U strucnim rukama konzultanata tvrtke NUMERAL ADVANCE, Lean i Six Sigma metode ce:

 • dovesti vašu tvrtku medu vodece svjetske kompanije po kvaliteti kroz stalno nastojanje da se broj proizvoda s greškom smanji na svega nekoliko proizvoda na tisucu ili milijun mogucnosti, ovisno o ocekivanjima vaših klijenata
 • skratiti kašnjenja kroz pojednostavljivanje vašeg procesa 
 • pratiti da se zadani ciljevi vezani za kvalitetu postignu uz dobit (a ne uz troškove!)
 • smanjiti opce troškove poslovanja kontinuiranim procesima poboljšanja.

Lean i Six Sigma su metode za poboljšanje temeljene na DMAIC nacelima (definiranje, mjerenje, analiziranje, poboljšanje, kontrola) i mogu se savršeno integrirati u sustave upravljanja kvalitetom (SUK), kao što su ISO 9001 standardi za opcu upotrebu ili ISO 14001 za upravljanje okolišem.

Kriteriji poslovne kvalitete Lean i Six Sigma metodologije

Prije poboljšanja

Nakon poboljšanja

Dodatna korist

Upravljanje proizvodima s greškom (komada na milijun za pouzdanost)

25*

12

Manje popravaka

Vrijeme protoka (dana kašnjenja)

3

1

Više klijenata

Upravljanje novcem (kn)

3

7

Veca zarada

Upravljanje troškovima (% bruto prihoda)

6%

3,5%

Manji troškovi

* Iznosi su ilustrativni


Kako funkcionira Lean i Six Sigma metodologija?

Postoje tri koraka kod primjene Lean i Six Sigma metodologije:

Prvi korak: upravljanje poslovnim aktivnostima i odnosima s klijentima

Kod prvog koraka Lean i Six Sigma metodologija se najprije primjenjuje na telefonsku službu za korisnike ili servisnu službu, a zatim na aktivnosti prodajnog osoblja.

Kako primijeniti?

 • Izradite web stranicu s opisom vaše tvrtke i katalogom proizvoda
 • Na web stranici navedite adresu e-pošte za komunikaciju s klijentima
 • Izradite dijagnosticku analizu svojeg poslovanja i razine kvalitete (prije poboljšanja)
 • Odaberite kriterije kvalitete za poboljšanje poslovanja (kašnjenje u isporuci, odgovaranje na prvi poziv klijenta, pracenje...),
 • Pokrenite procese upravljanja zahtjevima, incidentima i hitnim slucajevima.

Na ovom biste koraku trebali popuniti sljedecu tablicu:

   Kriteriji poslovne kvalitete Lean i Six Sigma metodologije    

   Prije poboljšanja  

  Upravljanje proizvodima s greškom (komada na milijun)

25*

  Vrijeme protoka (u danima)

3

Drugi korak: podrška, resursi i tehnicko upravljanje

Za ucinkovitost telefonske službe za korisnike te prodajnog osoblja potrebna vam je administrativna, tehnicka i marketinška podrška. Podrška dolazi iz srednjih i pozadinskih ureda (tehnicka podrška, oblikovanje proizvoda ili procesa, razvoj, logistika, dostava, administracija prodaje...). Lean i Six Sigma metode ubrzat ce razmjenu informacija izmedu tehnickih strucnjaka i odjela za odnose s klijentima, izmedu financijske kontrole i prodaje/marketinga…

Kako primijeniti?

Izradite dokumentaciju za glavne procese za podršku odnosa s klijentima:

 • Upravljanje razinom usluge
 • Plan upravljanja kvalitetom odnosa s klijentima
 • Upravljanje popravnim i zaštitnim radnjama
 • Upravljanje dostupnošcu i kapacitetima
 • Upravljanje infrastrukturom
 • Ostalo...

Zatim, na temelju procesa koje obavljaju pozadinski uredi, možete izraditi plan poboljšanja odnosa s klijentima (nakon poboljšanja):

Na ovom biste koraku trebali popuniti sljedecu tablicu:

   Kriteriji poslovne kvalitete Lean i Six Sigma metodologije    

   Prije poboljšanja  

   Nakon poboljšanja  

  Upravljanje proizvodima s nedostacima (dijelova na milijun)

25*

12

  Vrijeme protoka (u danima)

3

1

Treci korak: pracenje i upravljanje

Za upravljanje kratkorocnim (operativni i prednji ured) i srednjorocnim (podrška, tehnicki resursi…) aktivnostima potrebno je definirati nacela i ciljeve, a zatim pratiti i izvještavati o odvijanju aktivnosti kako bi se ciljevi i postigli.

Takoder je važno integrirati aktivnosti za postizanje napretka u financijske ciljeve.

I kod ovog koraka Lean i Six Sigma metodologije ce vam pomoci da kljucne cimbenike poslovanja dovedete do zacrtanih poslovnih ciljeva.

Kako primijeniti metodologiju?

Izradite program poboljšanja poslovanja u pet koraka:

 1. Koliko je novih klijenata i koliko klijenata ponovo šalje narudžbe?
 2. Za koliko se smanjio broj neispravnih proizvoda?
 3. Za koliko je smanjeno vrijeme isporuke?
 4. Za koliko se povecala zarada?
 5. Za koliko su smanjeni troškovi?

Primijenite procese pracenja programa za poboljšanje vašeg poslovanja: 

 • Upravljanje financijama
 • Upravljanje rizikom
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Upravljanje projektima i procesom

Na zadnjem koraku moci cete ispuniti cijelu tablicu:

   Kriteriji poslovne kvalitete Lean i Six Sigma metodologije  

   Prije poboljšanja  

   Nakon poboljšanja  

 Dodatna korist

  Upravljanje proizvodima s nedostacima (komada na milijun)

25*

12

  Manje popravaka

  Vrijeme protoka (u danima)

3

1

Više klijenata

  Upravljanje novcem (kn)

3

7

Veca zarada

  Upravljanje troškovima (% bruto prihoda)

6%

3,5%

Manji troškovi

Kako poceti:

Prvi korak jest postaviti dijagnozu procesa poboljšanja. Najprije izradite plan dijagnosticiranja poslovanja, a zatim upravljanja podrškom i resursima.

Koji su vam bili poslovni ciljevi prije šest mjeseci i kako ste pratili njihovo poboljšanje?

Kada je rijec o poslovnim aktivnostima, pitanje je sljedece: kako je poboljšano poslovanje vaše telefonske službe za korisnike i servisne službe u proteklih šest mjeseci?

Za postavljanje dijagnoze koristite naše upitnike. Možete ih preuzeti na našoj web stranici.

Sve tvrtke mogu biti organizirane na sljedeci nacin:


                     


                   


Kontakt :

                              hrvatska.numeraladvance@gmail.com