vous ętes : accueil > > Outils > Nous connaître> Hrvatska (Croatia) > Lean Sigma u prehrambenoj industriji

Nous connaître |

Imprimer l'articleEnvoyer ŕ un ami

NOUS CONNAÎTRE - HRVATSKA (CROATIA)

LEAN SIGMA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

 

         

1.      Poslovni ciljevi za postizanje kvalitete u prehrambenoj industriji :

Ciljevi su razviti robne marke za razlicite linije proizvoda, povecati rentabilnost te otvoriti nova tržišta, a posebice izvozna (Europska unija, ASEAN, NAFTA...).

Za izgradnju cvrstih odnosa s tržištem i potrošacima, robna marka ce primjenjivati kriterije kvalitete.

Kriteriji kvalitete ono su što potrošaci ocekuju, a tijela javne vlasti nadziru. Štoviše, postoji nekoliko razina kriterija kvalitete hrane – od onih obvezatnih koji postoje iz sigurnosnih razloga pa sve do kriterija koji postoje iz prakticnih razloga. Potrošaci žele raznolik izbor prehrambenih proizvoda, ugodne okuse i jednostavnost pripreme (kriterij prakticnosti), ali povrh svega žele proizvode koje ne ugrožavaju zdravlje (kriterij sigurnosti).

Klasifikacija generickih kriterija kvalitete u prehrambenoj industriji:

Klasifikacija kriterija kvalitete u prehrambenoj industriji

 

 

  Kriteriji

  Opis

  1 

Sigurnost/Pouzdanost

Hrana namijenjena ljudskoj ishrani mora biti neškodljiva za zdravlje.

  2

Uskladenost

Proizvod i postupak prerade hrane moraju biti u skladu s nacionalnim zakonima o hrani.

  3

Mjerenje

Proizvodaci hrane dužni su na pakiranju proizvoda navesti težinu i velicinu proizvoda, sastav elemenata u tragovima, udio masnoca...

  4

Nutritivne vrijednosti proizvoda

Preradena hrana mora sadržavati izvorne vitamine, bjelancevine, elemente u tragovima te sve ostale sastojke za uravnoteženu prehranu.

  5

Ukusan proizvod

Miris, boje i tekstura proizvoda moraju biti privlacni i u skladu sa zahtjevima lokalnih tržišta.

  6

Jednostavna uporaba i pakiranje proizvoda

Jednostavna uporaba zahvaljujuci informacijama za pripremu proizvoda te prakticnom pakiranju.

  7

Informacije o proizvodu

Sve pravne i prakticne informacije o proizvodu moraju biti dostupne (na pakiranju proizvoda, na internetskoj stranici...).

  8

Proizvedeno u skladu s kriterijima društvene odgovornosti i zaštite okoliša

Za sve sirovine, kao i tijekom proizvodnje, moraju se poduzeti sve moguce mjere za zaštitu okoliša i upravljanje otpadom.

Robna marka mora zadovoljavati 1., 2. i 3. kriterij te dio 6. i 7. kriterija iz zakonskih razloga. Medutim, robna marka se može koristiti navedenim kriterijima, kao i kriterijima "prakticnosti", takoder i u  svrhu postizanja konkurentnosti na tržištu. Kriteriji kvalitete uvijek se mogu koristiti u svrhu postizanja razlike izmedu proizvoda.

Kriteriji kvalitete povezani su s poslovanjem samom cinjenicom da su potrošaci spremni platiti za neki kriterij sve dok smatraju da s njim dobivaju i odredene vrijednosti. Dobar okus, jednostavna priprema, obilje vitamina te zaštita okoliša vrijednosti su za koje su potrošaci spremni platiti.

Dakle, kao i svaki drugi poslovni cilj, kriterije kvalitete valja birati po nacelu omjera troškova i dobiti. U tu svrhu osmišljava se poslovni plan koji ukljucuje obvezatne kriterije kvalitete i kriterije "prakticnosti", a sve u skladu s marketinškim planom.

Ako poslovna analiza pokaže da nema prihoda uz obvezatne kriterije, najbolje je ukinuti proizvodnju te linije proizvoda. 


2.      Zakoni u prehrambenoj industriji

Zadaca prehrambene industrije je brinuti se o sigurnosti i zdravlju ljudi. Tijela javne vlasti nadziru sve proizvodace kako bi se potrošacima ponudila sigurna hrana.

Proizvodaci u prehrambenoj industriji odgovorni su za sigurnost hrane. Javna vlast mora jamciti da su proizvodaci kvalificirani za proizvodnju sigurne hrane. Kako bi se spomenuto i ostvarilo, postoje zakoni i standardi o sigurnosti hrane.

Europska razina:

Najvažniji zakon o hrani Europske unije jest propis CE 178/2002 u primjeni od 1. sijecnja 2005. godine. ("Opca nacela i zahtjevi zakona o hrani, osnivanje Europskog tijela za sigurnost hrane te utvrdivanje postupaka u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane").

Glavni tekst upotpunjen je 2004. godine zakonima EC 852/2004, 853/2004 i 854 / 2004.  

Cijeli paket zakona poznat je pod nazivom "Higijenski paket".

Svaka europska zemlja uskladuje implementaciju navedenog zakona s domacim zakonima.

Zakoni u europskim zemljama:

Svaka europska zemlja usvaja u domace zakone tekst europskog zakona o sigurnosti hrane. U Francuskoj to je uredeno uredbom od 8. lipnja 2006., uredbama od 27. travnja i 5. lipnja 2007. te od 8. lipnja 2008. godine.  

Primjeri zakona o sigurnosti hrane u drugim svjetskim zemljama:

 • Farm bill act (poljoprivredni zakon) u Sjedinjenim Americkim Državama.
 • Food sanitation law  (zakon o zdravstvenoj ispravnosti hrane) u Japanu od travnja 2006. godine.
 • Food safety law  (zakon o sigurnosti hrane) u Kini od 1. lipnja 2009. godine prema kojemu se mogu dodijeliti tri certifikata:
  • Certifikat za distribuciju hrane,
  • Certifikat za distribuciju pripremljene hrane u ugostiteljstvu,
  • Certifikat za proizvodnju hrane.

Nakon što su domaci zakoni uskladeni sa zakonima Europske unije, svaki subjekt u poslovanju hranom mora imati za to predvidenu licencu. Tijela javne vlasti jedina mogu dodijeliti takvu licencu, a svaka država ima za to zadužene agencije.

Poslovanje u prehrambenoj industriji pocinje dobivanjem licenca za poslovanje hranom. Troškove dobivanja licence valja integrirati u poslovni plan za postizanje kvalitete, i to u fazi uskladivanja sa zakonima. 

 

3.      Organizacija kvalitete:

U ispunjavanju zahtjeva iz odredbi zakona o sigurnosti hrane, tvrtke u prehrambenoj industriji koriste se standardima i certifikatima. Važno je napomenuti da dobivanje certifikata ne jamci i dobivanje licence za poslovanje hranom no, naravno, od velike je pomoci (što znaci manje kontrole tijela javne vlasti). 

U svom poslovanju tvrtke u prehrambenoj industriji primjenjuju razlicite procese i postupke. U prehrambenoj industriji procesi su usmjereni ka proizvodnji, ponudi, isporuci te kontroli prehrambenih proizvoda. 

Glavni standardi koji se primjenjuju na procese u prehrambenoj industriji su:

 • Dobra higijenska praksa (DHP). Promovirana od strane svake grane prehrambene industrije (mlijecna industrija, mesna industrija, pekarska industrija...) .
 • HACCP, opisan u dokumentu  Codex Alimentarius i formaliziran u europskom zakonu  CE 852/2004.
 • Sljedivost hrane, opisan u standardu ISO 22005.
 •  Zaštita okoliša, detaljno opisana u standardu ISO 14001.
 •  ISO 22000. Ovaj standard preuzima strukturu i praksu standarda ISO 9001, ukljucujuci kombinaciju sljedecih standarda:
  • DHP,
  • HACCP,
  • Sljedivost.

Dobivanje certifikata ISO 22000 i ISO 14001 najbolji je put ka dobivanju licence za poslovanje hranom.

Organizacija postizanja kvalitete ukljucuje ljudske potencijale, procese i infrastrukturu. Sve navedeno podrazumijeva troškove koji se mogu izraziti u postocima ukupnih troškova ili prihoda. Kvalitetan poslovni plan mora uzeti u obzir sve navedene troškove.

Prihodi sustava upravljanja kvalitetom nastaju povecanjem prodaje zahvaljujuci zadovoljnim klijentima. Zadovoljstvo klijenata rezultat je pak pružanja kvalitete koju klijenti ocekuju za svaki pojedini kriterij kvalitete.

Kao rezultat toga, vrijednost organizacije plana za postizanja kvalitete ocituje se u razlici prihoda i troškova. Upravljanje ovom vrijednošcu (kako je stvoriti, kako je razviti...) mora biti ukljuceno u poslovni plan za postizanje kvalitete.


4.      Lean Sigma metodologija u prehrambenoj industriji:

Iako je Lean Sigma metodologija najprije bila primijenjena u strojnoj industriji i industriji visoke tehnologije, neke velike prehrambene tvrtke uspješno je primjenjuju vec nekoliko godina kako bi poboljšale poslovanje, vecinom na podrucju pakiranja proizvoda i lanca opskrbe.

Lean Sigma je najucinkovitija metoda za upravljanje kriterijima kvalitete u skladu s poslovnim ciljevima. Lean Sigma je doista metoda za poboljšanje poslovanja, a svaki od glavnih standarda za kvalitetu hrane kao što su HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 itd. imat ce koristi od kontinuiranog poboljšanja koje ova metoda donosi. Sa spomenutim standardima kao pocetnim tockama lako je ukljuciti Lean Sigma pristup u razlicite sustave upravljanja kvalitetom. Primjenom Lean Sigma metode nece doci do promjena u procesima i postupcima utvrdenima sustavom za upravljanje kvalitetom i nadziranima od strane tijela javne vlasti radi dodjeljivanja licence za poslovanje hranom. Postupak poboljšanja poslovanja može poceti prema originalnom planu.

Cilj Lean metode je postici optimalnu ucinkovitost na podrucju proizvodnje i logistike. Tri glavna poslovna kriterija su:

 • vrijeme isporuke
 • kolicina zaliha i zaliha nedovršene proizvodnje
 • novcani tok u proizvodnji i zalihama.

U prehrambenoj industriji Lean sustav upravljanja cesto se integrira u sustav upravljanja sljedivošcu sirovina.

Cilj Six Sigma metode jest dosegnuti željenu razinu kvalitete. Tržište ima odredena ocekivanja vezana uz razinu kriterija kvalitete, kao što su pouzdanost, jednostavna uporaba, dostupnost, fleksibilnost... Uz pomoc Six Sigma metode mjerenje kvalitete poslovanja jedinstveno je i univerzalno: upravljanje proizvodima s greškom – dijelova na milijun (DPMO) s jedne strane, tržišna ocekivanja s druge.   

U prehrambenoj industriji glavni kriteriji kvalitete su:

   Kriteriji kvalitete

 

   Primjeri grešaka na proizvodu

  Sigurnost/Pouzdanost

  Salmonela, trihinela

  Uskladenost

  Nedostaju informacije o proizvodu na etiketi

  Velicina proizvoda

  Navedeno je 140g umjesto 150g govedine u receptu za pripremu mesa za roštilj

  Privlacnost

  Ružna boja hrane – hrana cija boja izgleda "umjetno"

  Hranjivost

  Hrana u kojoj se predugim kuhanjem uništavaju vitamini – Nema oligoelemenata– Nizak udio vlakana

  Jednostavna uporaba

  Nedostaje recept za pripremu hrane na pakiranju ili se ljeti na pakiranju nalazi recept za pripremu jela s tipicno zimskim namirnicama

  Dostupnost  

  Nedovoljno proizvoda na zalihi u maloprodaji tijekom promotivne prodaje

  Ekološki sklad

  Ne preraduje se otpadna voda iz proizvodnih pogona

Kombinacija Lean i Six Sigma metoda vodi do brze isporuke i niskog novcanog toka te proizvoda bez greške.

 Jedna od prednosti Six Sigma univerzalnog sustava ocjenjivanja (proizvodi s greškom – dijelova na milijun) jest jednostavna usporedba s najboljima kada je u pitanju razina performansi u odnosu na konkurenciju. Uz sudjelovanje u ISO radnoj skupini za Six Sigma metodologiju, NUMERAL ADVANCE je razvio nekoliko referentnih tocaka za sve vrste industrija koje ukljucuju približno 150 tvrtki diljem svijeta. Prehrambena industrija zastupljena je s 15-ak tvrtki, smještenih vecinom u Europi.

 .

Kanal

 

   Sektor

Dobavljac

Proizvodac

Maloprodaja

  Prehrambena industrija

 

Srednje/Visoko

Srednje/Visoko

  Kemijska i  farmakološka industrija

Srednje

Srednje/Visoko

 

  Strojogradnja

Nisko

 

 

  Elektronicka industrija

Nisko/Srednje

Srednje

 

  Infrastruktura i  graditeljstvo

Nisko

Visoko

 

  Proizvodnja energije

 

Nisko

 

  Automobilska industrija

Nisko

Srednje

Srednje

  Svemirska industrija

 

Visoko/Vrlo visoko

 

  Bankarstvo i  osiguranje

 

Visoko

 

  Financije

 

Nisko

 

  Telekomunikacije i  mediji

 

Srednje

 

  Informaticke usluge

 

Srednje/Visoko

 

  Maloprodaja i usluge

 

 

Srednje

  Administracija

 

Nisko

 

Nisko

Srednje

Visoko

Vrlo visoko

2,78< Sigma < 3,82

3,82 < Sigma < 4,59

4,59 < Sigma < 5,22

Sigma < 5,22

 

Sigma razina

Grešaka na milijun dijelova

3

66 807 

4

6 210 

5

233 

6

3,4 

Rezultati referentnih vrijednosti uzorka iz prehrambene industrije prikupljeni od strane tvrtke NUMERAL ADVANCE koristit ce se u dijagnostickoj fazi (Vidi 5. "Primjena Lean Sigma metoda uz pomoc tvrtke NUMERAL ADVANCE").

         

Lean i Six Sigma su kvantitativne metode (statisticke i analiticke) za pracenje kolicine proizvoda s greškom te za optimizaciju tijeka rada.

Poslovna poboljšanja koje donosi Lean Sigma su:

 • Usredotociti se na kriterije kvalitete u skladu s tržišnim ocekivanjima
 • Utvrditi referentne vrijednosti kvalitete i ucinkovitosti, a zatim ih usporediti s europskim tvrtkama
 • Povezati financijske i poslovne ciljeve kroz kriterije kvalitete
 • Primijeniti buduci Lean Sigma ISO standard (ISO 13053).

Iskustva pokazuju da se upotrebom Lean Sigma metode za poboljšanje poslovanja smanjuju opci troškovi poslovanja za 25 do 40% bez novih ulaganja.


5.      Primjena Lean Sigma metode uz pomoc tvrtke NUMERAL ADVANCE:

Lean Sigma program odvija se u cetiri koraka:

Prvi korak jest odrediti razinu kvalitete (Six Sigma) i ucinkovitosti (Lean) vaše tvrtke, s naglaskom na odabrane kriterije. Dijagnostika ukljucuje i izradu referentnih vrijednosti za kvalitetu i ucinkovitost. Takoder ukljucuje i referentne vrijednosti za zakone Europske unije o sigurnosti hrane, kako bi se vaša tvrtka pripremila za izlazak na europsko tržište.

Referentne vrijednosti tada se obraduju da bi se izracunali troškovi postizanja kvalitete.

NUMERAL ADVANCE nudi referentne vrijednosti za velike svjetske regije (Sjeverna i Južna Amerika, Europa, Afrika, Azija) te vece europske zemlje.

Dakle, NUMERAL ADVANCE predlaže:

 • odabir kriterija
 • ocjenu razine kvalitete tvrtke za pojedine kriterije
 • referentne vrijednosti za tržišne vrijednosti (ocekivanja tržišta)
 • referentne vrijednosti troškova za sustav za upravljanje kvalitetom (SUK)
 • dijagnosticke napomene.

Rezultati prijašnjih referentnih vrijednosti bit ce iskorišteni u izradi plana za ulazak na nova tržišta. Ako znamo koji se kriteriji i razina kvalitete ocekuju, lakše cemo izraditi poslovni plan koji ce iskoristiti sve prednosti proizvoda (prirodno podrijetlo, tradicionalne recepte, ekološki uzgoj, visok udio vitamina, jedinstven okus, metode kuhanja...) te od njih stvoriti dobit.

Ovakav poslovni plan za postizanje kvalitete izraduje se na nacelima Lean Sigma metode: poslovni ciljevi, doprinos kvalitete poslovanju, organizacija poslovnog tima, sponzorstva, pracenje i popravne radnje...

Na globalnoj razini kriteriji i njihova kvaliteta razlikuju se od regije do regije (Sjeverna i Južna Amerika, Europa, Azija...). Poslovni plan koristi pristup korak-po-korak, pocevši od tržišta koja daju brze rezultate, a zatim priprema tvrtku za ulazak na tržišta koja donose dobit dugorocno.

Dakle, NUMERAL ADVANCE predlaže:

 • odabir  tržišta na temelju ranije odredenih kriterija
 • analizu troškova primjene zakona o hrani za odabrana tržišta
 • izradu izracuna pomocu Lean Sigme kao pomoc u osmišljavanju kvalitetnog poslovnog plana (troškovi sustava za upravljanje kvalitetom u njegovom životnom ciklusu)
 • primjena poslovnog plana za postizanje kvalitete, uz korištenje opceg marketinškog plana.

5.3.  Primjena Lean Sigma metode:

U ovoj fazi primjenjuju se Lean Sigma prakse i postupci osmišljeni kao pomoc pri postizanju poslovnih ciljeva. Te prakse i postupci integriraju se u postojece sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001, HACCP, ISO 14001 ISO 22000…).

Zaposlenici ce biti obuceni za primjenu Lean Sigma praksa i postupaka.  


6.       Reference na subjekte u prehrambenoj industriji u bazi tvrtke NUMERAL ADVANCE:

 

 • Kelloggs (Six Sigma primijenjena u sektoru pakiranja proizvoda)
 • Britvic Soft Drink (Six Sigma primijenjena u sektoru pakiranja proizvoda i logistike)
 • Mars (Six Sigma primijenjena u sektoru pakiranja)
 • Twining (Lean and Six Sigma primijenjena za poboljšanja i u sektoru pakiranja)
 • Virgin Drink (Lean primijenjena na logistiku)
 • Socopa (Prerada mesa, sljedivost i Lean upravljanje)
 • Fleury Michon (primjena Six Sigma dijagnostike putem službe za korisnike)
 • Euroserum (Entremont) (prerada mlijeka, sljedivost i Six Sigma upravljanje)
 • Hero France (proizvodnja konzervirane hrane, sljedivost i Lean upravljanje)
 • Coop de France (veleprodaja poljoprivrednih proizvoda, Lean upravljanje)
 • Rungis fishery (upravljanje kvalitetom i Lean upravljanje).


Kontakt :

                              hrvatska.numeraladvance@gmail.com                               

          xx