vous êtes : accueil > > Outils > Nous connaître> Hrvatska (Croatia) > NUMERAL ADVANCE sponsorira seminar

Nous connaître |

Imprimer l'articleEnvoyer à un ami

NOUS CONNAÎTRE - HRVATSKA (CROATIA)

NUMERAL ADVANCE SPONSORIRA SEMINAR

Six Sigma metodologiji: usporedba razlicitih praksi i uloga medjunarodnih standarda kroz razlicite industrije diljem svijeta.

Tema :
" Zašto se primjena jedinstvenog koncepta i metodologije poput Six Sigme razlikuje medju razlicitim industrijama i kulturama?
" Predstavljaju li razlicite interpretacije Six Sigme rizik za njenu primjenu ili upravo suprotno - priliku za ojacavanje njezinog temeljnog koncepta?
" Koja je uloga standardizacije u Six Sigma metodologiji?


                    Conférence Six Sigma Juin 2010 à Paris - France


Ovaj seminar bavit ce se analizom primjene Six Sigma metodologije u razlicitim poslovnim sektorima i na razlicitim kontinentima (Americi, Europi i Aziji). Posebno cemo istaknuti prakse koje donose održive rezultate kroz odredeno vremensko razdoblje. Takoder ce se raspravljati o izazovima koje metodologija donosi te o tome treba li primjenu praksi standardizirati. 

Opce informacije:

Six Sigma istovremeno predstavlja: koncept upravljanja, kvalitetno mjerno sredstvo, agresivan cilj te metodologiju temeljenu na statistickim podacima, a koristi se kao alat za upravljanje projektima i procesima. Zahvaljujuci svojim snažnim metodama i univerzalnim alatima Six Sigma se tijekom proteklih 20 godina na razlicitim kontinentima uvelike primjenjuje u vecini sektora (industrijskom, uslužnom i financijskom). Six Sigma metodologija razvila se u mnoge oblike, kao što je npr. Lean Six Sigma.

Medutim, primjene Six Sigma metodologije razlikuju se ne samo s obzirom na sektor i kulturu, vec i unutar samih poduzeca, oviseci izmedu ostalog i o iskustvima korisnika.

Medu razlicitim tipovima primjena metodologije najcešce se koriste:

  • metoda kontinuiranog poboljšanja
  • nacelo upravljanja poduzecem
  • metoda za upravljanje organizacijom
  • metoda rješavanja problema
  • organizirani alati za provedbu operacija.

S obzirom na razlicite tipove primjene, koji su to kljucni koncepti Six Sigma metodologije (promjenjivost, nesigurnost, ponovljivost, tolerancija...) koje uprava poduzeca, osobe odgovorne za donošenje poslovnih odluka i operativno osoblje može primjenjivati i pri tome priskrbiti poduzecu zaradu? Kako Six Sigma upravlja problemima proizašlim iz nesigurnosti, slucajnih dogadaja ili nestabilnosti? Na kojoj se razini javljaju razlike u praksi, ovisno o sektoru i kontinentu primjene?

S obzirom na razlicite tipove primjene, koji su to kljucni koncepti Six Sigma metodologije koje najcešce uspješno koriste uprava poduzeca, funkcijski menadžeri i operativno osoblja? Kako Six Sigma metodologija rješava probleme proizašle iz nesigurnosti, slucajnih dogadaja ili nestabilnosti? Na kojoj se razini javljaju razlike u primjeni praksa? Može li se, primjerice, praksa koja se koristi za upravljanje dobavljackim lancem pokazati uspješnom i u financijskom sektoru? Primjenjuje li se u sektoru usluga isti koncept optimizacije Six Sigma metodologije kao i u sektoru proizvodnje? Hoce li upravljanje nesigurnošcu dati istu interpretaciju Six Sigma rezultata u sektoru razvoja i istraživanja kao i u sektoru usluga?

Cetiri medunarodna strucnjaka s ogromnim iskustvom u primjeni Six Sigma metodologije u svojim zemljama i inozemstvu podijelit ce sa sudionicima seminara svoja strucna znanja te ponuditi odgovore na kljucna pitanja seminara.


Vise informacija